Her er vi 1 uke gamle
 Alle spiser godt
 
Vi har skarpe negler
En liten glipp i °ye
 God og rund