16781/08 Pavo av Røssmyra. Eier Rune O Brenna  
   
23.08-09: Pavo oppnår 2 UK på Kjær.